BANDCAMP

FOR LÆNGE SIDEN LIGE FØR

ANTOLOGI
SEPTEMBER 1990
DANSKLÆRERFORENINGEN (ISBN 87-7704-106-2)

For længe siden lige før er en antologi, der dækker en række værker udgivet i perioden mellem 1980 og 1990. Bogens redaktører er Marianne Lindgren og Marianne Østergaard. På bagsiden beskrives udgivelsen med følgende ord: “En antologi om firsernes litterære og kulturelle landskaber.”

Blandt bogens bidragsydere finder man bl.a. Bo Green Jensen, Henrik S. Holck, Inger Christensen, Juliane Preisler, Karen Marie Edelfeldt, Klaus Høeck, Klavs Bondebjerg, Lars H.U.G., Michael Strunge, Morti Vizki, Niels Frank, Pia Juul, Pia Tafdrup, Søren Ulrik Thomsen, Thorkild Bjørnvig og Martin Hall.

Bogens omfang er 288 sider. Illustereret.