BANDCAMP

SYGDOMMEN

MARTIN HALL
ROMANMANUSKRIPT
JANUAR 1999
MIND AND MEDIA

Sygdommen er et manuskript, som Martin Hall læste dele op af ved et spoken word-arrangement i Vega i november 1998. Blandt festivalens andre optrædende var bl.a. Henry Rollins, Michael Gira og Lydia Lunch.

Ved denne anledning blev værket luftet for første og eneste gang. Manuskriptet blev dog efterfølgende udgivet i 50 nummererede og signerede eksemplarer til de af de tilstedeværende gæster ved det udsolgte arrangement, der på aftenen lod sig skrive op til det.

Begrundelsen for at udgive oplæsningsceremonien forklares i indledningen til udgivelsen, som følger nederst på siden.

Genre: Romanmanuskript
Sideantal: 129
Design: Mind and Media
Oplag: 50 nummererede eksemplarer

”Der var engang en konge. Han var konge over ingenting, hvilket der i hans verden var rigtig meget af, og han regerede storslået.”

”SYGDOMMEN er en moderne fabel om en verden for enden af logikkens rækkevidde. Bogen er bygget op i 44 scener, hvor læseren langsomt bliver introduceret til en række skæbner, hvis veje alle krydses, efterhånden som romanen tager form. Figurer som Djævlen, Toreadoren, Fuglemanden og Den Spedalske er alle med til at tegne billedet af en grotesk virkelighed, hvori den evige kamp mellem godt og ondt endnu engang må tage sin tørn.

SYGDOMMEN er en teaterforestilling – en historie om tro, håb og kærlighed i sine mest abstrakte former. Det er fortællingen om en grusom smitte, en plage der spreder sig fra bevidsthed til bevidsthed i et verdensbillede lige så afsporet som karaktererne, der optræder i det. Det er en bog om den menneskelige naturs arketyper, om grådighed og fortabelse, men også om sjælehøjde og dødsforagt.

SYGDOMMEN er skrevet i direkte forlængelse af Martin Halls roste romandebut VERDENSDAGENE og samtidig en foreløbig afslutning på hans arbejde med den rendyrkede farcegenre.

SYGDOMMEN er stillet til rådighed for de tilstedeværende gæster ved Halls spoken word-arrangement i Vega mandag den 9. november 1998, hvor det blev læst op i en voldsomt forkortet form og dermed ”offentliggjort” for første og eneste gang. Manuskriptet udgives dog i 50 nummererede og signerede eksemplarer til de af de tilstedeværende gæster ved det udsolgte arrangement, der på aftenen selv lod sig skrive op til det. Indehaverne af disse eksemplarer må betragte deres kopi som et privat klenodie, og manuskriptet må ikke offentliggøres i nogen form – hverken viderekopieres eller lægges ud på Internet eller andre fremtidige massekommunikationssystemer. Det anses som en æressag for indehavernes vedkommende at overholde denne aftale på samme måde, som Hall holdt sit ord med hensyn til at gøre det tilgængeligt for aftenens gæster.

SYGDOMMEN er et råmanuskript uden anden korrektur end den under indskrivningen foretagne – dvs. at det sprogligt på ingen måde skal anses som gennemarbejdet, hvilket Martin Hall af ren og skær intellektuel forfængelighed har bedt os gøre læseren opmærksom på.

På forfatterens vegne, Dennis Jørgensen/Mind and Media.“